La finalul lunii ianuarie a acestui an a fost lansat Programul pentru stimularea înfiinţării întreprinderilor mici şi mijlocii – “Start-up Nation – Romania”. Detaliile concrete legate de implementarea acestui program vor fi cuprinse intr-o hotărâre de guvern. Hotararea ar urma sa fie supusa aprobarii guvernului la inceputul lunii martie.

Beneficiare ale Programului “Start-up Nation – Romania” sunt intreprinderile (inclusiv cooperatiile create in baza Legii nr. 1/2005) infiintate dupa data de 30 ianuarie 2017, care îndeplinesc, la data depunerii cererii de finanţare, criteriile de eligibilitate impuse de legislaţia în domeniul ajutoarelor de minimis, şi condiţiile specifice în cazul finanţării din fonduri europene si au, la momentul depunerii cererii de decont, minimum 2 salariaţi. Salariatii trebuie sa aiba contract de muncă pe durată nedeterminată şi cu normă întreagă. In plus, exista obligatia ca cele două locuri de muncă sa fie mentinute pentru cel puţin 3 ani, începând cu anul următor plăţii ajutorului financiar. Acest ajutor de minimis la care poate avea acces un beneficiar este în sumă maximă de 200.000 lei, reprezentând 100% din valoarea cheltuielilor eligibile. Numărul maxim anual de beneficiari este de 10.000.

De subliniat ca numai firmele infiintate dupa 30 ianuarie 2017 pot avea acces la acest ajutor financiar de minimis; spre exemplu o firma infiintata in data de 28 ianuarie 2017, care n-a desfasurat niciun fel de activitate, nu indeplineste criteriile de eligibilitate pentru a accesa acest program.

De asemenea, o firma nu poate beneficia de acest ajutor daca activitatea pe care o desfasoara se incadreaza in una din urmatoarele categorii: pisciculturã si acvaculturã, sau productia primara, procesarea si comercializarea unor produse agricole in anumite conditii. In plus, ajutorul nu se acorda daca vizeaza urmatoarele:

  • ajutoare legate direct de cantitãtile exportate;
  • ajutoare pentru crearea si functionarea unei retele de distributie;
  • ajutoare pentru alte cheltuieli curente legate de activitatea de export sau ajutoare subordonate utilizãrii produselor nationale în detrimentul celor importate;
  • ajutoare acordate agentilor economici care activeazã în sectorul carbonifer;
  • ajutor pentru achizitionarea vehiculelor de transport rutier de marfã acordat agentilor economici care au ca obiect de activitate prestarea de servicii de transport marfã contra cost;
  • ajutoare acordate întreprinderilor în dificultate.

O imagine mai clara asupra accesarii acestui program va fi disponibila dupa aparitia normelor. Pana atunci, ramane un program de urmarit de catre entitatile aflate la inceputul activitatii, insa deocamdata lipsesc detaliile aferente punerii in practica a programului. In orice caz, avand in vedere scopul sau mai larg, acest program pare mai atractiv pentru start-up-urile fara activitate decat Programul de Internationalizare. Acest program este mai degraba de interes pentru IMM-urile care desfasoara cu succes o activitate in Romania, pe care o vor promovata si in exterior. Vom prezenta cateva informatii practice si in legatura cu acest Program in urmatorul articol.